Advies en projectleiding

wegwijzers-700

Advies nodig over vertaling van beleid naar samenhangende facilitaire concepten? Initiator nodig voor samen werken aan gewenste verandering?

Ik zorg voor de nodige verbinding en resultaat dat volledig in samenhang is met de bedoeling van de organisatie. Als adviseur of projectleider zorg ik eerst dat de omgeving van de organisatie, afdelingen of project goed in beeld gebracht wordt. Om te toetsen of we wel de juiste dingen gaan doen. Vervolgens gebruik ik zowel eigen ervaring als de inbreng van alle betrokkenen (inclusief de eindgebruiker) om het lonkend perspectief helder te krijgen: beeldvorming van de ideale situatie.

Aanjager

Na overeenstemming of hoofdlijnen worden gezamenlijk de benodigde acties geformuleerd en neem ik de rol van aanjager, begeleider of ondersteuner: afhankelijk van de noodzaak. In ieder geval zorg ik in afstemming met de opdrachtgever dat het projectresultaat leidt tot een duurzame verandering: men kan zelf verder op weg. Meer over wie ik ben en mijn werkwijze, lees hier…..

Voorbeelden:

  • ZuidOostZorg Drachten (VV&T): aansturen Centrale Facilitaire Dienst. Na een fusie was visievorming en beleidsbepaling op rol, positie, domein en werkwijze van zowel centrale als decentrale facilitaire diensten (185 fte)nodig, Op basis van analyse en organisatievisie is in samenwerking met locatiemanagers meerjarenbeleidsplan opgesteld en overgedragen aan een vaste opvolger.
  • Diaconessenhuis Leiden (Alg. zkh): interim verandermanager Facilitair Bedrijf. Vanuit ‘de patiënt centraal’ is met afdelingshoofden en klanten samenhangend beleid opgesteld dat vertaald is naar een plan van aanpak, waardoor de implementatie geborgd is. Aansturing door een manager was daarna niet meer nodig.
  • Opella (VV&T): herijken facilitaire uitgangspunten en ontwikkelen van facilitaire concepten en die concretiseren in benodigde acties, medewerkers, middelen, aanbestedingen. Daarnaast positioneren Inkooporganisatie door ondersteuning bij analyse en beleidsplan.
Delen met je netwerk?