Themabijeenkomsten en kennisdeling

Benieuwd hoe vakgenoten problemen aan pakken? Dieper inzicht op een thema nodig?IMG_1430 Kennismaken met inspirerende sprekers? Of een compact opleidingsprogramma voor zelfstandig middenkader?

Ik faciliteer bijeenkomsten van (facilitaire) professionals in de gezondheidszorg, door enerzijds te initiëren en organiseren en anderzijds door inhoudelijke thema’s voor te bereiden en te presenteren. Het zijn workshop-achtige bijeenkomsten, waarbij ik zorg voor een extra inhoudelijke impuls en verder de groep van elkaar laat leren en zorg dat men elkaar leert kennen en weet te vinden. Waar nodig en gewenst worden specialisten ingeschakeld. In tegen stelling tot o.a. netwerkborrels wordt vooraf ook een duidelijk te behalen inhoudelijk resultaat afgesproken. Dat resultaat wordt achteraf ook getoetst: mijn doel blijft verbinden met resultaat.

Meer over wie ik ben en mijn werkwijze, lees hier…..

Voorbeelden:

  • Netwerk facilitair management GGZ: een landelijk netwerk van eindverantwoordelijke facilitair managers die gezamenlijk thema’s uitkiezen die hen bezighouden. Soms zijn dat vakinhoudelijke zaken zoals “Omgaan met krimp in vastgoed” en soms meer persoonlijke thema’s als “ Transitie van manager naar samenwerker”. De bijeenkomsten worden afgesloten met een eenvoudig diner om daar nog even door te kunnen praten over specifieke situaties. Lees enkele ervaringen van deelnemers…
  • Netwerk facilitair en inkoop in de regio Ede-Arnhem: een regionaal netwerk uit de Verpleging en Verzorging sector dat zowel facilitaire als inkoopgerelateerde zaken uitdiept. “ Integratie tussen zorg en ondersteuning?” of “ Variatie in prestatiegerichte contracten” zijn voorbeelden van gekozen thema’s. Tijdens de lunch wordt geëvalueerd en nagepraat. Lees enkele ervaringen van deelnemers…….
  • Workshops “Jaarplannen maken”, “Businesscase schrijven”, “Inkoopanalyse” of andere managementthema’s die te maken hebben met De juiste dingen doen! In een dagdeel wordt inzicht gegeven in de bedoeling (waarom), uitleg gegeven over de werkwijze (hoe) en begeleiding aangeboden rondom de inhoud (wat). Altijd met als doel dat deelnemers goed op de goede weg zitten en zelfstandig verder kunnen. De uitgebreide variant is een compact opleidingsprogramma dat medewerkers in staat stelt ook echt verantwoordelijk te zijn.
Delen met je netwerk?