Facilitaire disposables in de zorg

Op de facilitybeurs kwam ik een groot spandoek tegen met “Facilitaire Disposables”. Behalve een beeld van wegwerpartikelen kwam er ook een vraag bij me boven: zouden ze hier ook facilitair managers in de zorg mee bedoelen? Are we being disposed of?

1. Uit een gesprek met fm’ers kwam de conclusie dat de toegevoegde waarde van FM primair zit in kosten verlagen en de bedrijfsmatige aanpak via dialoog in de primaire zorg laten landen. Dat zou betekenen dat als het eenmaal geland is de rol van facilitair manager klaar is?
2. Gezien de wens naar kleinschaligheid in de zorg wordt facilitair management voor een groep van acht weer een groot huishouden: best te behappen voor een pittige huisvader of moeder, maar is facilitair management nog nodig?
3. Bij de continue roep om bezuinigingen in de zorg wordt vaak als eerste reflex gekeken naar facilitaire diensten: ze worden kennelijk nog steeds gezien als minst nodig? Heb je voldoende bestaansrecht als je na 25 jaar facilitair management nog geen positie verworven hebt?
4. De diverse fusies maken ten eerste dat er minder eindverantwoordelijke facilitair managers (nodig) zijn. Daarnaast worden er steeds vaker andere benamingen toegepast: Hospitality manager, Servicemanager, Manager Dienstverlening. Gaat in ieder geval de benaming verdwijnen?
5. In de nieuwe norm voor facilitymanagement, de NEN-EN 15-221, staat: “Facility management is de integratie van processen binnen een organisatie, om overeengekomen diensten te ontwikkelen en in stand te houden, gericht op de ondersteuning en bevordering van de effectiviteit van het primaire proces” . In de zorg wordt momenteel Huisvesting vanwege risico’s vaak als apart strategisch fenomeen gepositioneerd, komen Middelen steeds vaker onder financieel beheer en worden Services meer geïntegreerd met zorgtaken. Is de essentie van facilitair management daarmee weggevallen?

Misschien zijn al die vragen wel een soort navelstaarderij. Natuurlijk is ontwikkeling en positionering van een vakgebied belangrijk. Maar bij de zorg voor mensen is juist de integratie van alle perspectieven essentieel. Misschien moeten we ons erop richten om die samenhang en samenwerking nog meer te faciliteren. Dan zijn faciliterende managers in de zorg zeker niet disposable!

Delen met je netwerk?

Plaats een reactie